METALZBYT

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „METALZBYT” Sp. z o.o.  z siedzibą w Będzinie powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego działającego pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Metalowymi i Usług Technicznych „Metalzbyt”. Zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Wydz. VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod nr KRS 0000302882 w dniu 04 kwietnia 2008r. W 2010 roku METALZBYT wszedł w skład Grupy PREMIUM TECHNIK POLSKA.

Początki przedsiębiorstwa sięgają roku 1946, początkowo bowiem było jednostką terenową podlegającą centrali w Bytomiu.
METALZBYT to jedną z nielicznych firm działających na terenie Śląska, która posiada tak bogaty wybór asortymentowy liczący blisko 10 tysięcy pozycji.

Mocne strony Spółki to: profesjonalna obsługa w postaci zespołu doświadczonych pracowników, kompletacja dostaw pod indywidualne zamówienie, można wspomnieć także o własnym transporcie, którym na życzenie Klienta dowozimy towar na wskazany adres.

Z bogatej oferty handlowej firmy korzysta dziś wiele największych firm regionu, wśród których można wymienić m.in.: PKE, Elektrociepłownie Będzin, Energomontaż Południe, Z-dy Napr. Przem. Węglowego REMAG, a także wiele mniej znanych ale bardzo dobrze prosperujących firm regionu Śląska .

 

 

Strona Spółki: www.metalzbyt.bedzin.pl